Jessica’s update: Schooljaar 2017-2018


In de China Talk 4 bundel is te lezen hoe Jessica in 2016 haar lerarenopleiding begon met een studie aan de Universiteit van Leiden. Jessica:“Vorig jaar heb ik een jaar lang een pre-master studie gevolgd. Tegelijkertijd geef ik les op een aantal middelbare scholen. Om dat te kunnen combineren heb ik de pre-master opleiding uitgesmeerd over twee jaar. Vorig jaar heb ik daarmee 30 van de 60 te behalen studiepunten behaald. Als alles goed gaat maak ik dit jaar dus de tweede helft van de pre-master af. In het eerste semester volg ik drie vakken waarmee ik 15 studiepunten moet behalen en in het tweede semester zal ik mijn pre-master scriptie schrijven en waarschijnlijk nog een ander vak volgen om de resterende 15 studiepunten te verzamelen.”

Jessica gaat twee maal per week naar Leiden en geeft de overige drie dagen les op middelbare scholen. “In Oss geef ik aan het Titus Brandsma Lyceum voor vierde keer een module van twaalf lessen Chinese Taal en Cultuur voor groep 1 en 2. De module is deel van de masterclass ‘Orientatie Taal en Cultuur’ (OTC) en naast de lessen doen we ook speciale activiteiten, zoals dumplings maken.”

Aan het Zwijssen College in Veghel is Chinees nu drie jaar een eindexamenvak. “Studenten van VWO+ kunnen Chinees als extra vak kiezen. Vorig jaar hadden we vier nieuwe studenten en dit jaar wel twaalf starters. Het vak wordt dus duidelijk populairder. De studenten die het eerste en tweede jaar Chinees volgen krijgen beiden 2 uur les per week. De studenten van het derde jaar krijgen slechts 1 uur les per week omdat ze dit jaar erg veel vakken volgen.”

“Het is goed dat er twaalf studenten zijn in het eerste jaar want in het begin moeten ze erg veel oefenen om de Chinese uitspraak en tonen onder de knie te krijgen. Deze twaalf leerlingen krijgen dus apart les, maar de acht studenten van het tweede en derde jaar zijn gecombineerd in één combinatieklas. Zij doen dus meer zelfstudie.”

Ook op het St. Janslyceum in Den Bosch staat dit jaar weer een module van acht lessen Chinees op het programma, deze zal starten in december.

Google Classroom

Sinds het vorige schooljaar werkt het Zwijsen College veel met Google Classroom en hebben de docenten training gehad hoe ze deze tool kunnen inzetten bij hun lessen. Google Classroom is een van de manieren waarop het Zwijsen College onderwijs op maat levert. Leerlingen die de stof erg snel oppakken kan bijvoorbeeld extra materiaal aangeboden worden binnen Google Classroom.

Een van de trainingen betrof het maken van een eigen website binnen de Google Classroom omgeving, waar een docent materialen kan delen met de leerlingen. Jessica ging er direct enthousiast mee aan het werk:“Ik vond het meteen erg bruikbaar. We hebben natuurlijk een lesboek, maar een boek is natuurlijk ook erg beperkt. Ik gebruik dus normaal erg veel extra materiaal zoals videos, MP3 bestanden en Powerpoint presentaties als ik in de les iets uitleg. Het is heel makkelijk om dat allemaal op de website te plaatsen, zodat de studenten dat later nog kunnen raadplegen.”

Studenten kunnen de website binnen het platform van Zwijsen openen en daar alle materialen vinden die Jessica er beschikbaar heeft gesteld: uitleg van de Chinese grammatica, muziekvideo’s die in de lessen gebruikt zijn, links naar websites met handige pinyin tools voor het oefenen van de uitspraak en nog veel meer. Jessica is van plan haar site gedurende het schooljaar verder uit te breiden. Hieronder zijn enkele screenshots van haar site te bekijken.