Leerlingen TBL beoordelen Pilot Chinese Taal & Cultuur


Van november tot en met januari verzorgde ChinaTalk’s Jessica Sun een pilot met 8 lessen Chinese Taal & Cultuur voor het Titus Brandsmalyceum in Oss. De pilot vormde onderdeel van een masterclass Orientatie op Taal & Cultuur.

De pilot bestond vier onderwerpen: Hedendaags China, Familie en Thuis, Chinese Feestdagen en Onderwijs. Bij elk onderwerp werd één les gewijd aan cultuur en een aparte les aan de relevante Chinese taal.

Na de 8 lessen werd de 21 leerlingen gevraagd om het programma anoniem te beoordelen. De feedback was bijzonder positief en het merendeel van de leerlingen zou de lessen graag voort willen zetten. Hieronder vind je de belangrijkste bevindingen uit de enquête.


 • 12 van de 21 van de leerlingen (57%) vonden de cultuurlessen het leukste, 1 leerling gaf de voorkeur aan de taallessen en de overige 8 vonden beide lessen even interessant.
 • Van de vier modules waren de twee lessen over onderwijs in China de populairste. Deze werd beoordeeld met een gemiddelde van 8,6. De andere modules kregen ook mooie cijfers met 7,9 voor Chinese Feestdagen, 7,8 voor Hedendaags China en 7,5 voor Familie en Thuis.
 • Driekwart van de leerlingen zou graag door willen gaan met lessen Chinese Taal en Cultuur als deze zouden worden aangeboden. Veelgenoemde onderwepen waar ze graag meer over zouden willen leren zijn Chinees eten, geschiedenis van voor de volksrepubliek, politiek en nog meer over onderwijs in China.
 • In de taallessen werd o.a. aandacht besteed aan de ontwikkeling van Chinese tekens vanuit de oorspronkelijke pictogrammen en de verschillende delen waaruit Chinese tekens zijn opgebouwd. Dit bleken de leerlingen de interessantste aspecten te vinden van de taallessen.
 • De uitspraak van Chinese tekens met zijn vier tonen bleken de leerlingen het moeilijkste te vinden aan de taal.
 • Er werd de leerlingen gevraagd of ze taal en cultuur graag als aparte lessen zouden willen hebben of gecombineerd in één les. De uitslag was niet eenduidig: 43% van de leerlingen had geen voorkeur, 38% wilde liever aparte lessen en 19% gaf de voorkeur aan gecombineerde lessen.

Enkele zaken die de leerlingen positief vonden aan de cultuurlessen:

  “Ik vond de cultuurlessen interessant omdat het zo verschillend is vergeleken met de Nederlandse cultuur. De filmpjes die we kregen te zien waren erg interessant.”
  “We kregen veel te horen hoe de mensen daar leven en ook over de feestdagen en wat ze allemaal doen. We kregen ook filmpjes te zien!”
  “Dat ze vertelde over wat zij zelf heeft meegemaakt.”
  “Dat ze dingen die voor haar best moeilijk zijn om te vertellen goed behandelt.”
  “Ik heb geleerd dat het er heel anders aan toegaat in China. Jessica heeft veel onderwerpen aan bod laten komen en het was niet saai.”
  “Jessica kon het altijd heel goed en duidelijk uitleggen, waardoor we het goed begrepen.”
  “Dat je echt alles te weten kwam en dat ze het op verschillende manieren uitlegde: filmpjes, haar verhalen, etc.”

Enkele zaken die de leerlingen positief vonden aan de taallessen:

  “We kregen blaadjes met woordjes/tekens. We kregen ook goede uitleg.”
  “Ze liet ons ook betekenissen raden.”
  “Ze probeerde ons echt te laten praten.”
  “De blaadjes die op het bord hingen om aan te geven hoe de tekens ontstaan zijn, zo kun je de tekens makkelijker leren.”
  “Dat ze goed uitlegde waarom een karakter er op een bepaalde manier uitziet.”
  “Jessica heeft ons duidelijk alles uitgelegd over de karakters en iedere les herhaalden we zinnetjes zodat ze steeds makkelijker werden.”

Jessica kreeg veel positieve reacties van de leerlingen en veel lof dat ze na anderhalf jaar in Nederland al zo goed de taal sprak. Hieronder volgen enkele opmerkingen van individuele leerlingen:

  “Leuke lessen samengesteld.”
  “Het was super!”
  “Ze liet me echt praten, oefenen met uitspraak, etc.”
  “Dat ze zo goed Nederlands kan en goed en mooi kon vertellen.”
  “Ik vond het heel knap van Jessica dat ze al zo goed Nederlands kan en dat ze die lessenreeks aan ons durfde te presenteren.”
  “Ze vertelt erg open.”
  “Ze gaf heel vrolijk les en legde alles goed uit.”

Natuurlijk was er ook ruimte voor verbetering. De leerlingen waren vrijwel unaniem over één belangrijk aandachtspunt voor Jessica: meer interactiviteit en de leerlingen meer laten doen. Vooral de cultuurlessen mochten volgens hen interactiever met meer opdrachten en minder passief luisteren.

In januari start Jessica een nieuwe serie lessen Chinese Taal en Cultuur op het Zwijsen College in Veghel. De feedback van de TBL leerlingen neemt ze mee voor verdere aanscherping van de lesmethodiek. Op het Titus Brandsmalyceum wordt de pilot afgesloten met een les Chinese dumplings maken.

Chinese dumplings maken