Algemene Voorwaarden Reizen


Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden voor Reizen van ChinaTalk downloaden als PDF.

Covid 19 vaccinatie: De ontwikkelingen op het vlak van de Covid 19 vaccinatie zijn in volle gang. Veel aspecten zijn nog onduidelijk, maar vaccinatie kan bijdragen aan de goede uitvoering van de (groeps)reis en de veiligheid van de bevolking in het land van bestemming. We behouden ons daarom het recht voor in een later stadium, met in inachtneming van een redelijke termijn, een (anti-)Covid19-vaccinatie te verplichten indien wij of een van onze dienstverleners dit noodzakelijk achten. Daarnaast wijzen we erop dat het land van bestemming een dergelijke vaccinatieplicht kan invoeren.


Logboek aanpassingen Algemene Voorwaarden Reizen

DatumOpmerkingen
1 maart 2020Eerste versie Algemene Voorwaarden