Scholen zetten lessen Chinese Taal en Cultuur voort


fuHet schooljaar is weer begonnen. Het komende schooljaar combineert ChinaTalk’s Jessica Sun haar lessen op middelbare scholen met een eigen studie aan de universiteit van Leiden.

Op het Zwijsen College in Veghel gaat Chinese Taal & Cultuur haar tweede jaar als examenvak in. Naast de reguliere lessen voor leerlingen van de eerste twee schooljaren verzorgt Jessica ook een Talentklas. In dit programma krijgen hoogbegaafde leerlingen van groep 7 van de basischool les op het Zwijsen College. Ook geeft Jessica een reeks lessen Chinees aan de leerlingen die Chinees niet als examenvak hebben gekozen maar wel geïnteresseerd zijn in de taal.

Op het Titus Brandsmalyceum in Oss geeft Jessica ook komend schooljaar weer les aan leerlingen uit het eerste en tweede schooljaar die een optionele Masterclass Taal en Cultuur hebben gekozen. Het is een populaire module; vorig jaar is het aantal eerstjaarsstudenten die deelneemt aan Taal en Cultuur verdubbeld. Ook zullen er dit jaar weer een aantal proeflessen Taal en Cultuur gegeven worden aan leerlingen die nog een module mogen kiezen.

Vorig schooljaar gaf Jessica op het Sint-Janslyceum in Den Bosch de startmodule Chinese Taal- en Cultuur aan een groep studenten van het derde jaar die een extra uitdaging aankunnen. In het komende schooljaar verzorgt ze dit programma opnieuw.

Jessica: “Ik ben helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Wat ik vorig jaar tijdens de lessen heb geleerd aan verbeterpunten zal ik dit jaar toepassen. Ik kijk er naar uit. Het zal vast een heel mooi jaar worden.”