Video: Introductie Chinese Taal en Cultuur


door Jessica Sun

Op 11 januari organiseerde het Titus Brandsmalyceum een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 van de lagere school die binnenkort hun middelbare school kiezen. Tijdens deze avond namen de leerlingen deel in allerlei activiteiten in de klaslokalen terwijl de ouders in de aula alle relevante informatie kregen vanuit het perpectief van de ouders. Samen met mijn OTC (Orientation Taal en Cultuur) collega’s en studenten die eerder deel hebben genomen aan het programma Chinese Taal en Cultuur was ik gevraagd de lessen te introduceren aan de ouders. Omdat we de kinderen in de klaslokalen ook wat Chinees-gerelateerde activiteiten wilden laten doen kwamen we op het idee dat een video een praktische oplossing zou zijn.

In deze video heet ik de studenten welkom op het TBL en stel ik mezelf kort voor, gevolgd door een korte introductie van de oorsprong van de Chinese taal aan de hand van enkele Chinese tekens. Tijdens de video stel ik ook enkele vragen en geef ik de leerlingen wat tijd om zelf een antwoord te bedenken. Uiteindelijk krijgen ze de mogelijkheid om Chinese tekens op een vel papier te schrijven dat speciaal is ontworpen voor het schrijven van Chinese tekens.

Na de presentatie aan de ouders kwam ik enkele leerlingen tegen en hoorde ik hoe ze tegen elkaar zeiden:’Kijk, dat is die Chinees!’ Ik hoorde ook dat de leerlingen erg enthousiast waren over de informatie. Als de leerlingen vragen hadden tijdens de video staken ze zelfs onbewust hun vinger op. Vijf dagen later deed ik twee korte try-outs met Chinese les tijdens de open dag voor leerlingen van groep 8. Sommigen herkenden me van de video en verrassend genoeg herinnerden ze zich elk woord dat ik in de video had besproken, zelfs met een hele levendige uitleg. Ik ben erg blij dat de video goed werkte en buitengewoon trots op de leerlingen.