Lof voor lerares Chinees na video interactie begeleiding


door Renske de Bruijn, medewerker dienstencentrum Hub Noord-Brabant

Renske de BruijnTijdens een spontaan gesprek met Jessica Sun, lerares Chinese Taal en Cultuur voor ChinaTalk, over haar bevindingen m.b.t. lesgeven in Nederland en de verschillen in cultuur en lesgeven in Nederland en China werd al snel duidelijk dat Jessica niet helemaal tevreden was over de (mogelijk) slechte luisterhouding van Nederlandse leerlingen in combinatie met haar pedagogische kwaliteiten t.o.v. klassenmanagement en goede afstemming van het lesaanbod. Jessica gaf namelijk aan het moeilijk te vinden dat leerlingen tussendoor kletsten in haar les en vroeg zich af of ze wel geïnteresseerd waren, en of haar lessen wel goed afgestemd waren op het niveau en de belangstelling van de klas.

De oorzaak hiervan was natuurlijk niet in een gesprek te vinden, vandaar dat al snel een afspraak werd gemaakt voor video interactie begeleiding “op de werkvloer” tijdens een van de lessen op het Sint Joriscollege. Bij zo’n begeleiding wordt de les door mij op video opgenomen en later met de leraar geëvalueerd. Een leuke opdracht, aangezien ik zelf in 2011 door China reisde en gefascineerd raakte door de enorme cultuurverschillen!

Aangezien ik in mijn functie als ambulant begeleider (vanuit het oude) cluster 3 en 4 in diverse vormen van onderwijs, variërend van primair onderwijs tot MBO, heel wat klassen gezien heb zag ik dit als een leuke uitdaging om een Chinese les te mogen observeren en nabespreken!

Les Chinese EetgewoontenDe Chinese les werd laat op vrijdagmiddag gegeven: opvallend was dat alle leerlingen (nog) vrolijk binnenkwamen, en zelfs een extra “vrijwillige” leerling meenamen! De les had als thema Chinees eten, door Jessica in het Nederlands gegeven. Aan de hand van een Powerpoint presentatie, quiz, open vragen en meegebrachte Chinese eetwaren werden de verschillen tussen de (eet)culturen duidelijk. Tijdens een wedstrijd met stokjes eten werden Chinese woorden aangeboden. Kortom: een les, gegeven met aanstekelijk enthousiasme, daadwerkelijke aandacht voor de meningen van leerlingen, volop afwisseling in lesmateriaal en werkvormen en een hoge betrokkenheid.

De onzekerheid van Jessica wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de spontane (maar betrokken) reacties van leerlingen tussendoor, maar deze gingen alleen over de inhoud van de les. Jessica kende deze vorm van reactie niet vanuit haar cultuur en de taalbarrière die ontstaat bij “betrokken onderlinge ruis” maakte haar onzeker, wat volledig onnodig is.

Het is een groot compliment waard wanneer je op dit tijdstip van lesgeven met Nederlands als tweede taal de Chinese cultuur met zoveel flair weet te brengen dat alle leerlingen geboeid blijven tot het einde van de les.

Kortom: een genot om deze les bij te mogen wonen.