Evaluatie Studiereis ‘Digital & Retail Revolution in China’


In de laatste week van maart namen 13 reizigers deel aan de studiereis ‘Digital & Retail Revolution in China’. Voor deze reis verzorgde ChinaTalk het inhoudelijke programma in de vorm van dagelijkse masterclasses in de ochtend en bezoeken aan een kleine 20 innovatieve winkelconcepten in Shanghai en Beijing. Ook selecteerde ChinaTalk diverse Chinese keukens voor de maaltijden om op die manier de reizigers kennis te laten maken met de diversiteit aan regionale gerechten uit het land.

We waren benieuwd naar de ervaringen en meningen van de reizigers en hielden daarom een tevredenheidsenquête waarvan hieronder de hoofdlijnen gepresenteerd worden.

Masterclasses

In de ochtend kregen de deelnemers een reeks masterclasses die een solide fundering legden voor het begrijpen van China en de digitale innovaties in het land. Niet alle onderwerpen waren voor iedereen even interessant maar vrijwel alle presentaties werden op een schaal van 1 (geheel niet waardevol) tot 5 (zeer waardevol) met gemiddeld een 4 of hoger beoordeeld.

De masterclasses werden goed beoordeeld qua diepgang, volledigheid en deskundigheid en ondanks het intensieve karakter van 2,5 uur college vond het merendeel de colleges niet te lang.

Winkelbezoeken

Over de winkelbezoeken liepen de meningen uiteen. Onbemande winkels en winkels met veel innovatieve technologie scoorden over het algemeen beter dan retail flagship stores. Bingobox en 7Fresh behoorden tot de grote favorieten.

Het totale inhoudelijke programma aan masterclasses en winkelbezoeken werd ruim voldoende beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

Maaltijden

De deelnemers waren zeer te spreken over de geselecteerde keukens en gerechten. Slechts een enkeling had liever wat meer westers eten gehad gedurende de week.

Op de vraag of de deelnemers ChinaTalk zouden aanbevelen aan anderen werd zeer positief gereageerd. Zes van de tien respondenten op deze vraag kunnen volgens de NPS gecategoriseerd worden als Promoters en de gemiddelde score was 8,6.

Opbouwende kritiek

Natuurlijk was er ook opbouwende kritiek. Zo hadden de deelnemers in de masterclasses graag nog meer geleerd over WeChat mini-programs, hadden ze het op prijs gesteld als ze deze mini-programs en mobiel betalen zelf in de praktijk hadden kunnen uitproberen en hadden ze graag minder tijd besteed aan uitgebreide lunches en meer tijd gekregen voor het verkennen van de diverse winkelconcepten. Ook was er de wens voor meer interactie en discussie tijdens de masterclasses. Deze input gebruikt ChinaTalk om toekomstige reizen in september en oktober 2019 nog verder te verbeteren.