Wanneer reizen we weer naar China?


Klik hier voor recente updates.

De laatste tijd krijgen we regelmatig vragen over het moment waarop we onze studiereizen naar China weer kunnen hervatten. Er is nog veel onzekerheid, maar we proberen er hieronder wat meer duidelijkheid over te scheppen.

De studiereizen die we in maart en april zouden verzorgen hebben we moeten annuleren/uitstellen. Het is de bedoeling deze reizen alsnog op een later tijdstip uit te voeren en we hebben daarnaast meerdere aanvragen om nieuwe reizen te organiseren. Het is momenteel echter nog onduidelijk wanneer dit plaats kan vinden.

Randvoorwaarden

Er geldt een aantal randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van ons aanbod aan studie- en inspiratiereizen.

 1. Opheffing van het inreisverbod in China
 2. Opheffing van quarantaineverplichtingen
 3. Opheffing van negatief reisadvies
 4. Hervatten vluchten
 5. Praktische aspecten
 6. Voldoende animo bij reizigers

Hieronder lichten we deze verschillende zaken nader toe.

Sinds 28 maart heeft China haar grenzen gesloten voor buitenlanders. Het is momenteel – enkele uitzonderingen daargelaten – niet mogelijk om zonder Chinees paspoort naar het land te reizen. Er worden ook geen nieuwe visa afgegeven. De reden voor deze inreisbeperking is de mondiale uitbraak van COVID-19. Nu China de situatie redelijk onder controle heeft is ze bang het virus te importeren uit andere landen. Die angst is niet ongegrond: de meeste nieuwe gevallen van corona in China blijken Chinese paspoorthouders te zijn die zijn teruggekeerd naar hun moederland (denk bijvoorbeeld aan studenten die in landen als de Verenigde Staten of Groot-Britannië studeren). Ook in het noordoosten van China is er een nieuwe brandhaard na ‘imports’ vanuit Rusland. Zolang als de rest van de wereld de uitbraak niet onder controle heeft en China geen zekerheid heeft dat reizigers het virus niet meenemen zal deze beperking niet snel worden opgeheven. Kortom, bij deze voorwaarde zijn we sterk afhankelijk van de situatie in Nederland/Europa.

Voor het invoeren van de inreisbeperking gold in China enkele weken een verplichte quarantaine van 14 dagen voor iedereen die uit het buitenland arriveerde. Reizigers moesten verplicht twee weken op eigen kosten verblijven op een daarvoor aangewezen (hotel)locatie. Momenteel gelden dergelijke verplichte quarantaines ook nog voor binnenlandse reizigers die in bepaalde steden aankomen na verblijf in een risicogebied (bijvoorbeeld personen die van Wuhan naar Beijing reizen). Het is onze verwachting dat bij het opheffen van een inreisbeperking de quarantaineverplichting voor internationale reizigers mogelijk weer tijdelijk ingevoerd zal worden.

Zolang dergelijke quarantaines voor internationale reizigers gelden en/of gelden tussen locaties die tijdens een reis bezocht worden kunnen onze reizen nog niet plaatsvinden. Indien de verplichting voor internationale reizigers wordt opgeheven en het mogelijk is een binnenlandse reisroute te plannen waarbij geen quarantaine verplicht is wordt voldaan aan de tweede voorwaarde.

Reisadvies tot 9 juni 2020.

Momenteel geldt voor heel China, net als voor het merendeel van de landen, het advies om alleen naar het land te reizen als het noodzakelijk is (oranje). Het advies voor de tijdens onze reizen te bezoeken gebieden zal eerst gewijzigd moeten worden naar geel voordat wij de deze reizen weer kunnen hervatten. Als een van de te bezoeken steden nog een oranje of rood reisadvies heeft kunnen we eventueel in overleg het reisprogramma aanpassen en deze bestemmingen mijden.

Nadat de voorgaande drie beperkingen zijn opgeheven moeten er ook weer passagiersvluchten beschikbaar zijn bij luchtvaartmaatschappijen die vliegen tussen Amsterdam en Shanghai of Beijing. Normaal raden wij vluchten met KLM aan maar er kan ook gekeken worden naar alternatieve maatschappijen als China Southern of vluchten met een tussenstop.

Als voldaan is aan de voorgaande vier voorwaarden is het theoretisch weer mogelijk om door middel van een studiereis China te bezoeken. We zullen dan echter eerst inventariseren in hoeverre de programma’s voor deze reizen ook praktisch haalbaar zijn tegen acceptabele kosten. Denk hierbij aan de omstandigheden waarin de reis kan plaatsvinden, zoals voorwaarden voor het houden van presentaties, het nuttigen van maaltijden, de omstandigheden met betrekking tot vervoer, het dragen van mondkapjes, het gebruik van verplichte apps, etc. We zullen daarover informatie inwinnen en eventueel protocollen opstellen in samenwerking met onze lokale agent.

Is voldaan aan de eerste vijf voorwaarden dan houdt niets ons eigenlijk nog tegen om de reizen naar China te hervatten. We voeren onze reizen echter over het algemeen uit voor opdrachtgevers die zelf verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van de groep (acquisitie van de deelnemers). Zij dienen in staat te zijn om voldoende deelnemers te vinden om de reis tegen een acceptabele prijsstelling uit te kunnen voeren. Dit betekent normaal minimaal 10 deelnemers. Het is mogelijk om de reizen met minder deelnemers uit te voeren, maar dan stijgen de gemiddelde kosten per persoon.

Het hervatten van de reizen hangt dus ook sterk af van de animo van de deelnemers. Dit zal deels gestuurd worden door budgettaire overwegingen (sommige sectoren hebben het erg moeilijk tijdens deze crisis). Wij zijn echter van mening dat er juist tijdens deze coronacrisis veel te leren valt van China. De noodgedwongen digitaliseringsslag die momenteel in het westen plaatsvindt heeft in China op veel vlakken enkele jaren geleden al plaatsgevonden. Niet alleen kunnen we leren van hoe China de coronacrisis heeft aangepakt, maar ook van andere business models en juist nu inspiratie opdoen. Zodra het weer mogelijk is om te reizen staat ChinaTalk dus klaar om daarbij te helpen.

Update 26 mei 2020

Op 19 mei heeft de Civil Aviation Administration of China (CAAC) aangekondigd nog tot zeker oktober strenge beperkingen voor internationaal vliegverkeer te willen handhaven. Sinds eind maart gelden de ‘Vijf Enen’: één land mag één vlucht van één luchtvaartmaatschappij via één route in één week laten arriveren. Diverse vluchten waar passagiers al voor geboekt hadden zijn inmiddels geannuleerd.

Hoewel er een kleine kans bestaat dat de CAAC deze beslissing eerder intrekt verwachten wij niet dat de inreisbeperkingen op korte termijn afgeschaft zullen worden. Onze lokale agent heeft inmiddels alle tours van internationale reizigers die tot en met augustus plaats zouden vinden moeten annuleren. We verwachten binnenkort meer nieuws over de reizen vanaf september.

Update 8 juni 2020

 1. Opheffing van het inreisverbod in China: er worden momenteel nog geen nieuwe visa verstrekt. Het visa service centre in Den Haag is nog gesloten.
 2. Opheffing van quarantaineverplichtingen: er gelden momenteel nog steeds quarantaines voor mensen die met een geldig visum arriveren uit andere landen. China is wel ‘fast track’ procedures aan het opzetten waarbij reizigers na een negatieve Covid-19 test niet in quarantaine hoeven. Desalniettemin moet men tijdelijk (tot 48 uur) in afzondering tot de testresultaten bekend zijn.
 3. Opheffing van negatief reisadvies: de Nederlandse overheid heeft het reisadvies nog niet aangepast; dit is nog steeds oranje (alleen noodzakelijke reizen).
 4. Hervatten vluchten: er komen in juni naar verwachting meer vluchten. Gezien de visumbeperkingen zullen alleen Chinese paspoorthouders en uitzonderingen als diplomaten hier gebruik van kunnen maken.

Update 21 juli 2020

 • KLM heeft op 21 juli een wekelijkse passagiersvlucht naar Shanghai, via Seoul (Zuid-Korea) hervat.
 • Passagiers moeten bij aankomst in China een negatief COVID-19 testresultaat kunnen tonen. Klik hier voor meer informatie.
 • Quarantaine maatregelen blijven van kracht en het visumbureau in Den Haag blijft gesloten. Bovenstaande ontwikkelingen komen dus met name Chinese paspoorthouders ten goede.

Update 11 augustus 2020

 • De Chinese ambassade in Denemarken kondigde op 10 augustus aan dat personen uit een aantal Europese landen. waaronder Nederland, die beschikken over een geldige verblijfsvergunning voor China een gratis visum voor inreis aan kunnen vragen voor terugkeer kunnen aanvragen bij de betreffende ambassade of consulaat.
 • Hoewel dit geen invloed heeft op de beperkingen in de dienstverlening van ChinaTalk en de quarantainemaatregelen in China is het een eerste teken van verdere openstelling.

Zie ook deze pagina van de European Chambre of Commerce voor details over de regels per stad.

Update april 2021

 • Er zijn geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van augustus. China heeft de regels voor visumaanvragen versoepelt voor personen die zijn ingeënt met een Chinees vaccin (details). Quarantaines bij aankomst blijven echter gehandhaafd.
 • China hoopt de grenzen weer te kunnen openen bij voldoende groepsimmuniteit (70%). Huidige verwachting is dat dit niet voor de lente van 2022 bereikt zal zijn (details).
 • Bekijk ook de video bovenaan de pagina voor een uitleg.

Update 23 juni 2021

 • The Wall Street Journal rapporteerde op 22 juni dat China het voornemen heeft de huidige inreisbeperkingen en quarantainemaatregelen nog minstens een jaar te handhaven. China houdt voorlopig de tweede helft van 2022 aan voor openstelling.

Update 14 september 2022

 • Hoewel de lengte van de verplichte quarantaine is ingekort blijven de ticketprijzen naar China hoog door het beperkte aantal vluchten.
 • De meest gangbare visa voor een bezoek aan China (b.v. toestistenvisum) worden nog niet verstrekt.
 • China kampt dit jaar met diverse lockdowns van (delen van) steden door omikronbesmettingen. Er is geen zicht op een wijziging van dit beleid op korte termijn.
 • Dit artikel geeft een goed overzicht van de hudiige stand van zaken.

Update 26 december 2022

 • China heeft in december vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven.
 • Per 8 januari 2023 is het niet langer nodig om bij aankomst in China in quarantaine te gaan.
 • Wel dient men 48 uur voor vetrek nog negatief te testen op Covid.
 • Het aantal vluchten is nog beperkt maar KLM heeft reeds aangekondigd vanaf eind januari meer vluchten te gaan maken.
 • Ticketprijzen zijn nog een veelvoud van de prijzen voor de coronacrisis.
 • Sommige typen visa worden voor zover ons bekend nog niet uitgegeven.

Update 8 januari 2023

 • Dit artikel van CNN geeft een goed overzicht van de huidige (in)reissituatie in China.

Update 14 maart 2023:

 • Reuters heeft 13 maart bericht dat China per 15 maart alle typen visa weer gaat uitgeven (tot nu toe waren toeristenvisa nog niet beschikbaar).
 • Het aantal vluchten is nog beperkt, wat leidt tot hoge ticketprijzen.
 • ChinaTalk werkt aan een aantal zakelijke studiereizen voor het najaar van 2023. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

En intussen?

We winden er geen doekjes om. Tot de tijd dat we onze reizen weer kunnen hervatten hebben we een aanzienlijke financiële uitdaging. We hopen dat versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland er uiteindelijk toe zullen leiden dat we onze lezingen weer kunnen oppakken en op die manier onze kennis kunnen delen. Intussen blijven we druk bezig met het delen van de kennis via artikelen, webinars en videos, interviews, podcasts en e-books.

Het is veelal onbetaald werk dat we vanuit onze passie doen, maar we hopen daarmee jullie het vertrouwen te geven om ons weer in te schakelen voor lezingen en reizen op het moment dat dit weer mogelijk is. Ben je een trouwe lezer van ChinaTalk? Dan kun je ons natuurlijk steunen in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

Ed Sander & Jessica Sun